San Juan Whale Watching

Olympia-San Juan Island, September 2019

  • Day 1: Olympia to San Juan County Campground
  • Day 2: San Juan County Campground and whale watch
  • Day 3: San Juan to Olympia